Wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne
 
 

 Skrócony wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne pojazdów
(DZ. U. Nr 223, poz. 2261 z późn. zm.)
 

L.p. Poz.
DZ.U.
Wyszczególnienie Cena Cena łącznie
  1 Okresowe badanie techniczne:
a 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 62,00 
b 1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą; samochód ciężarowy i specj.: do 3,5 t d.m.c.; pojazd trójkołowy: powyżej 0,4 t m.w. 98,00
 
98,00 
c 1.2 1.15 samochód osobowy                                                                  pojazd przystosowany do zasilania gazem 98,00 63,00 161,00
d 1.2 6.2 samochód osobowy                                                            taksówka osobowa lub bagażowa    98,00 42,00 140,00 
e 1.2 6.6 samochód osobowy                                                         samochód do nauki jazdy lub przeprow. egzaminu państw. 98,00 48,00 146,00
f 1.2 1.15 6.2 samochód osobowy                                                                  pojazd przystosowany do zasilania gazem                     taksówka osobowa lub bagażowa 98,00 63,00 42,00 203,00
g 1.2 1.15 6.2 samochód osobowy                                                                 pojazd przystosowany do zasilania gazem                  samochód do nauki jazdy lub przeprow. egzaminu państw. 98,00 63,00 48,00 209,00
h 1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. 78,00  78,00
i 1.22 motorower 50,00 50,00 
j 1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej 62,00 62,00 
  2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
k 2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00  20,00
l 2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 14,00 
ł 2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 20,00 
m 2.6 toksyczności spalin 14,00  14,00
n 2.7 poziomu hałasu 20,00 20,00 
o 2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00  14,00
p 2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 20,00 
  4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
r 4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunkitechniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20,00 20,00 
s 4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 94,00 
t 4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 51,00 
u 7.1 sprawdzeni prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35,00  35,00 
w 7.6 wykonanie numeru nadwozia 49,00 49,00
y 7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,00 36,00

Do każdego pozytywnego badania technicznego pojazdu opobierana jest opłata
ewidencyjna na CEPiK w wysokości 1 zł

Użyte w tekście skróty oznaczają: m.w. - masa własna, d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
 

 
45-752 Opole, ul. Dworska 12
tel. ((77) 474 40 17, gsm: 600 343469
e-mail: biuro@stalmach.net

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS